МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Международная Академия Образования и Науки
HALYQARALYQ BІLІM JÁNE ǴYLYM AKADEMIIASY

+7-705-258-7545

Конференции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практических конференциях проводимых Международной Академией Образования и Науки.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!!!

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

2021 жылдың 17 қыркүйек күні Халықаралық Білім және Ғылым Академиясы (Нұр-Сұлтан қаласы) «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ» атты ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференцияны (бұдан әрі -Конференция) аяқталды. Конференция «Рухани Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында өткізілді.

   Қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, білім, ғылым және мәдениет саласындағы халықаралық сарапшылар, білім беру ұйымдарының оқытушылары (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары, жалпы және арнайы мектептер), жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, білім беру бөлімдерінің (бөлімдердің) мамандары, мәдени ұйымдардың қызметкерлері, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар шақырылды.

Конференция қорытындысы бойынша материалдар Жинағы шығарылады. Жинақ қазанның 10на қарай дайын болады. Қатысу сертификаттар қыркүйек айдың соңына дейін жіберіледі.

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

17 сентября 2021 года Международная Академия Образования и Науки (город Нур-Султан) организовала ІІІ Международную научно-практическую интернет конференцию «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ» (далее – Конференция). Конференция прошла в рамках Программы модернизации общественного сознания «Рухани Жаңғыру».

 Участие приняли отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области образования, науки и культуры, педагоги организаций образования (организации дошкольного образования и обучения, общеобразовательные и специальные школы), педагоги дополнительного образования, преподаватели ВУЗов и колледжей, специалисты управлений (отделов) образования, работники организаций культуры, неправительственные общественные организации.

По итогам Конференции будет издан Сборник материалов. Сборник разместят на сайте к 10 октября. Раздача сертификатов продлится до конца сентября.

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

НИЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СБОРНИКАМИ

INTERNATIONAL EDUCATION AND SCIENCE ACADEMY. НУР-СУЛТАН 2019 г.