МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Международная Академия Образования и Науки
HALYQARALYQ BІLІM JÁNE ǴYLYM AKADEMIIASY

+7-705-258-7545

Конференции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практических конференциях проводимых Международной Академией Образования и Науки.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!!!

2020 жылдың 28 тамызында «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференцияны (бұдан әрі -Конференция) өтті. Конференция «Рухани Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында өтелді.

Қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, білім, ғылым және мәдениет саласындағы халықаралық сарапшылар, білім беру ұйымдарының оқытушылары (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары, жалпы және арнайы мектептер), жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, білім беру бөлімдерінің (бөлімдердің) мамандары, мәдени ұйымдардың қызметкерлері, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар шақырылды.

Конференция қорытындысы бойынша материалдар Жинағы шығарылады. Жинақ PDF форматында Академияның www.bilimacademy.kz сайтында орналастырылылады. Жинақ осы вйдың 21 күні сайтымызға қойылады.

Конференцияның барлық қатысушыларына қатысу сертификаттары (электронды нұсқа) беріледі. Сертификаттар 19.09.2020не дейін таратылады.

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

28 августа 2020 года состоялась ІІ Международную научно-практическую интернет конференцию «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ» (далее – Конференция). Конференция в рамках Программы модернизации общественного сознания «Рухани Жаңғыру».

          Участие приняли отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области образования, науки и культуры, педагоги организаций образования (организации дошкольного образования и обучения, общеобразовательные и специальные школы), педагоги дополнительного образования, преподаватели ВУЗов и колледжей, специалисты управлений (отделов) образования, работники организаций культуры, неправительственные общественные организации.

        По итогам Конференции будет издан Сборник материалов. Сборник будет в формате PDF размещен на сайте Академии www.bilimacademy.kz. Сборник планируется разместить на сайте 21 сентября. Все участники Конференции награждаются сертификатами участника (электронный вариант). Сертификат будет отправлен на электронную почту. Раздача сертификатов продлится до 19.09.2020.

Скачать ПИСЬМО можно нажав на картинку

 

Толық ақпаратты  суретке басу арқылы жүктеуге болады

 

ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ» СБОРНИК «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОПЫТ» СБОРНИК «КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУК В XXI ВЕКЕ» ЖИНАҚ «МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ БІЛІМ: XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҒЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» СБОРНИК «ИННОВАЦИИ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІҢ ДАМУ АСПЕКТІЛЕРІ» СБОРНИК «АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ДАМЫҒАН ҚОҒАМНЫҢ ИНДИКАТОРЛАРЫ» СБОРНИК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТОГО ОБЩЕСТВА» ЖИНАҚ «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІҢ ДАМУЫНА ПАНДЕМИЯНЫҢ ӘСЕРІ» СБОРНИК «ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»

INTERNATIONAL EDUCATION AND SCIENCE ACADEMY. НУР-СУЛТАН 2019 г.