Конференции

Приглашаем Вас принять участие в научно-практических конференциях проводимых Международной Академией Образования и Науки

Құрметті әріптестер!

2024 жылдың 18 мамыр күні Халықаралық Білім және Ғылым Академиясы (Астана қаласы) «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖАҺАНДЫҚ ТРЕНДТЕРІ» атты Ш Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференцияны (бұдан әрі -Конференция) өткізеді.

Қатысуға отандық және шетелдік ғалымдар, білім, ғылым және мәдениет саласындағы халықаралық сарапшылар, білім беру ұйымдарының оқытушылары (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары, жалпы және арнайы мектептер), жоғары оқу орындары мен колледждердің оқытушылары, білім беру бөлімдерінің (бөлімдердің) мамандары, мәдени ұйымдардың қызметкерлері, үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар шақырылады.

Конференцияға қатысу үшін материалды 2024 жылдың 17 мамырға дейін (Астана уақыты бойынша 20-00) conference@bilimacademy.kz мекен-жайына жіберу керек. Жұмыспен бірге қатысу өтінімі және төлемді растайтын түбіртек жіберілу керек. Мақала бір файлмен жіберіледі: мақаланың мәтіні A4 форматты 8 беттен аспауы керек (мақала өтінімсіз қабылданбайды). Бір мақалана бірігіп жазған жағдайда, авторлардың саны екіден аспауы керек. Екіден көп авторлардың жұмыстары қосымша төлеу жасайды.

18 мамыр күні Конференция өтеді. Конференция қорытындысы бойынша материалдар Жинағы шығарылады. Жинақ PDF форматында Академияның www.bilimacademy.kz сайтында орналастырылады.

Уважаемые коллеги!

18 мая 2024 года Международная Академия Образования и Науки (город Астана) проводит ІII Международную научно-практическую интернет конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ» (далее – Конференция).

К участию приглашаются отечественные и зарубежные ученые, международные эксперты в области образования, науки и культуры, педагоги организаций образования (организации дошкольного образования и обучения, общеобразовательные и специальные школы), педагоги дополнительного образования, преподаватели ВУЗов и колледжей, специалисты управлений (отделов) образования, работники организаций культуры, неправительственные общественные организации.

Для участия в Конференции необходимо до 17 мая 2024 года включительно (20-00 по времени Астана), отправить материал на электронный адрес conference@bilimacademy.kz. Вместе с работой необходимо отправить анкету участника и квитанцию об оплате. Статья отправляется одним файлом: текст статьи объемом не более 8 страниц формата А4 (статья без анкеты не принимается). Принимаются работы выполненные в соавторстве, не более двух авторов. Если более двух аворов, то производится дополнительная плата.

18 мая пройдёт работа Конференции. По итогам Конференции будет издан Сборник материалов. Сборник будет в формате PDF размещен на сайте Академии www.bilimacademy.kz. Все участники Конференции награждаются сертификатами участника (электронный вариант). Сертификат будет отправлен на электронную почту.

Суретке басу арқылы жүктеуге болады
Скачать можно нажав на картинку

Сборники прошлых лет